Kierunki studiów, po których zarabia się najlepiej

0

Każdy maturzysta składając dokumenty na upragniony kierunek, patrzy na wiele czynników determinujących jego wybór. Na pewno każdy absolwent – mniej lub bardziej – zwraca uwagę na zarobki, jakich można oczekiwać po uzyskaniu tytułu licencjata, inżyniera czy magistra. Gdzie zatem warto się wybrać, by nie narzekać na wynagrodzenie w pierwszych latach pracy?

Informatyka

Programiści, administratorzy i webmasterzy rokrocznie plasują się na podium najlepiej zarabiających absolwentów z doświadczeniem do lat 3. Możemy tu liczyć na zarobki w okolicach 5684 zł brutto tuż po otrzymaniu tytułu inżyniera.

Elektronika i telekomuniakcja

Absolwenci z tego kierunku bardzo często otrzymują oferty pracy jeszcze w trakcie studiów inżynierskich. Rozchwytywani studenci otrzymują propozycję zarabiania około 4900 zł brutto podczas pierwszych 3 lat pracy.

Zawód – Programista.

Automatyka i robotyka

Niesłabnąca popularność automatyki i robotyki przekłada się na liczbę tworzonych miejsc – jest to jeden z najliczniej obleganych kierunków na politechnikach. Wynagrodzenia absolwentów sięgają rzędu 4700 zł brutto.

Lotnictwo i kosmonautyka

Dość hermetyczne warunki naboru i wysokie oczekiwania od kandydatów sprawiają, że i płaca po ukończeniu tych studiów jest wysoka. Podobnie jak przy poprzednim kierunku, wypłaty wynoszą około 4700 zł brutto.

Farmacja

Pierwszy i jednocześnie jedyny kierunek w zestawieniu, który ustawowo nauczany jest w systemie jednolitym magisterskim. Po 5 latach nauki na konto świeżo zatrudnionych absolwentów wpływa nieco ponad 4600 zł brutto.

Zarządzanie i marketing

Jedyny kierunek w ścisłej czołówce, który nie jest związany z inżynierią. O ile przeciętnie po kierunkach humanistycznych absolwenci zarabiają niewiele ponad 3000 zł brutto, o tyle tu wypłaty wynoszą średnio 4497 zł brutto.

Wynagrodzenia mają to do siebie, że podlegają nawet niewielkim wahaniom rynkowym. Jednego kwartału kończąc farmację zarobimy więcej niż po automatyce, a drugiego możemy uplasować się daleko za marketingiem. Wydaje się, że kierunkiem odpornym na spadki jest informatyka – tutaj fotel lidera jeszcze długo będzie okupowana przez branżę IT.